Pomeriva roto sitnilica – TF – 145/165

Pomeriva roto sitnilica FPM „DELJANIN“ , u daljem tekstu sitnilica, je oruđe za obradu zemljišta sa aktivnim reznim alatima-noževima sa horizontalnom osom obrtanja koja je prinudno pogonjena sa priključnog vratila traktora. To je oruđe nošenog tipa a priključuje se na tra­ktore I i II kategorije koji raspolažu sistemom vezivanja u tri tačke.

Sitnilica je veoma podesna za:

  • rad kako u ravničarskim tako i u nagnutim terenima
  • kvalitetnu obradu zemljišta za setvu
  • međurednu obradu zemljišta u vinogradima i voćnjacima u toku cele godine
  • mešanje mineralnog đubriva i biljnih ostataka sa zemljom kao i očuvanje strukture i povećanje plodnosti zemljišta

 Glavni delovi i terminologija:

[1] Oklop,
[2] Rukavci za donje kačenje,
[3] Gornja priključna tačka,
[4] Kardanski štitnik/ulaz,
[5] Rotor sa noževima,

[6] Bočni klizači („papuče”),
[7] Lančani bočni prenosnik,
[8] Poklopac,
[9] Mehanizam za bočno pomeranje,
[10] Reduktor

 Glavni delovi i terminologija:

MODEL TF 145 TF 165
Širina radnog zahvata 145 cm 165 cm
Maksimalna dubina kopanja 18 cm
Broj noževa 28 32
Bočni pomak do 35 cm do 45 cm
Masa 210 kg 230 kg
Potrebna snaga traktora 28 kW i više
Bočni prenosnik Jednostepeni lančani

Za više informacija preuzmite uputstvo za rukovanje i održavanje sa detaljnom tehničkom specifikacijom proizvoda.

Trakasti sakupljač i prevrtač sena
Menu