Trakasti sakupljač i prevrtač sena

Trakasti sakupljač i prevrtač sena je oruđe nošenog tipa a priključuje se na traktore I i II kategorije koji raspolažu sistemom vezivanja u tri tačke. Ram prevrtača je izrađen od lakih čeličnih cevi .

Ceo sklop je dobro ukrućen i ojačan tako da je omogućen transport sakupljača i po najlošijim poljskim putevima. Kačenje trakastog sakupljača je tako rešeno da omogućava brzo i jednostavno priključivanje na podizni sistem traktora. Dve donje tačke prevrtača su pomerljive tako da se može podešavati nagib celog sakupljača.

U radnom položaju sakupljač se oslanja na dva točka koji se okreću oko vertikalne ose, te je moguć rad sakupljača u svim smerovima pa čak i unazad. Preko nosača podešava se visina rada i nagib mašine u zavisnosti od operacije koju treba da obavlja. Sakupljač je urađen tako da predstavlja veoma pouzdano oruđe koje zahteva minimalno održavanje. Ram, priključni mehanizam i vodjica točkova su izradjeni tako, da podnose tresenja i udarce kako na mekanom tako i na tvrdom terenu. Zaštitni lim štiti radnika i sprečava posezanje rukom u unutrašnjost sistema prevrtanja. Plastični ležaji obezbedjuju tih i miran rad. Opružni kraci su povezani sa krilnim spojkama, čija konstrukcija omogućava nežno zahvatanje sena i vertikalno izvlačenje krakova.

Pogon sistema prevrtanja je izveden sa pogonskim kaišem. Svi ležajevi pogona su kuglični, zatvorene izrade i trajno namazani. Sprave za regulisanje visine omogućuju dobru prilagodljivost prevrtača zemljištu. Svi ugradjeni radni sklopovi su od visokokvalitetnih materijala. Pogon iz traktora na prevrtač je preko kardanskog vratila.

Tehničke karakteristike:

Tip i oznaka FPM DELJANIN
Duţina 1,5 m
Širina 2.2 m
Visina 0,9 m
Broj prstiju na nosaču 33; 36; 39
Radni zahvat 2,0m
Radni učinak do 2 ha/h
Brzina kretanja u radu 4-8 km/h
Transportna brzina do 20 km/h
Potrebna snaga traktora 18 kW
Masa 160 kg
Gume 15×6.00-6
Pritisak u gumama 2,0 bar

 Glavni delovi i terminologija:

1. Svornjak
2. Priključni mehanizam
3. Potporni točak
4. Pogonski kaiš
5. Pogonsko vreteno

6. Remnici sistema prevrtanja
7. Sprava za regulisanje visine – desno
8. Sprava za regulisanje visine – levo
9. Prenosno vreteno
10. Zavesa

11. Zatezni vijak pogonskog remnika
12. Zatezni vijak remnika sistema za prevrtanje
13. Osiguravajuća navrtka
14. Učvrsni vijak

Za više informacija preuzmite uputstvo za rukovanje i održavanje sa detaljnom tehničkom specifikacijom proizvoda.

Pomeriva roto sitnilica – TF – 145/165
Roto sitnilica za obradu zemljišta – ROT 700
Menu