Roto sitnilica za obradu zemljišta – FS-500

Rotaciona sitnilica FPM „DELJANIN ― je oruđe za obradu zemljišta sa aktivnim reznim alatima-motičicama sa horizontalnom osom obrtanja koja je prinudno pogonjena sa priključnog vratila traktora. To je oruđe nošenog tipa a priključuje se na traktore I i II kategorije koji raspolaţu sistemom vezivanja u tri tačke.

Rotaciona sitnilica je veoma podesna za:

  • rad kako u ravničarskim tako i u nagnutim terenima
  • međurednu obradu zemljišta u vinogradima i voćnjacima u toku cele godine
  • mešanje mineralnog đubriva i biljnih ostataka sa zemljom kao i očuvanje strukture i povećanje plodnosti zemljišta

Sitnilica se sastoji iz tri glavna podsklopa (modula):

Priključni nosač roto sitnilice

Priključni sklop služi za priključivanje sitnilice na traktor, podešavanje radnog položaja i nošenje radnih elemenata. Na priključnom nosaču nalaze se priključne tačke koje omogućavaju priključivanje na traktore I i II kategorije bez ikakvih dodataka. Oruđe se podiže u transportni i radni položaj pomoću komandne ručice hidraulika traktora.

Transmisijski modul

Transmisijski modul obezbeđuje maksimalno korišćenje snage traktora preko priključnog vratila traktora.

Radni modul-rotor sitnilice

Radni modul-rotor sitnilice sa reznim noževima koji svojim oblikom, geometrijom i rasporedom obezbeđuje kvalitetnu obradu zemljišta u svim uslovima i radnim režimima uz minimalni utrošak energije.

Tehničke karakteristike:

Oznaka/Tip ROTO SITNILICA FS 500
Dužina 1000 mm
Širina 1300 mm
Visina 900 mm
Širina radnog zahvata 500 mm
Transmisija Mehanička
Centralni prenosnik Zupčasti
Regulisanje dubine oranja Mehaničko pomoću oslonaca (metalni točkovi)
Dubina obrade Radna 0,15m, max 0,2m iz dva prolaza
Tip rotora Sa horizontalnom osom obrtanja
Rezni aparat Rotirajući, sa režućim dejstvom, optimalnog oblika, geometrije i rasporeda, za različite uslove i stanja zemljišta
Način priključivanja Nošena varijanta u tri tačke
Broj obrtaja rotora 500 o/min
Masa 220 kg

Za više informacija preuzmite uputstvo za rukovanje i održavanje sa detaljnom tehničkom specifikacijom proizvoda.

Hidraulični utovarivač FS-400
Menu