Hidraulični utovarivač FS-400

Hidraulični utovarivač FS-400, u daljem tekstu utovarivač, je oruđe za utovar stajskog đubriva, sena, slame i materijala u rasutom stanju kao što su: zemlja, pesak, šljunak, piljevina i sl.

Za predviđenu namenu koriste se izmenjivi nastavci u obliku vila ili oblik korpe. Zglobno spojeni elementi konstrukcije sa povezani sa hidrauličnim cilindrima kao izvršnim organima, omogućavaju funkcionisanje utovarivača. Za traktor se priključuje preko hidrauličke pumpe na kardanski izlaz iz traktora.

To je oruđe nošenog tipa a priključuje se na traktore I i II kategorije koji raspolažu sistemom vezivanja u tri tačke.

Tehničke karakteristike utovarivača FS-400:

Maksimalni dohvat 4,3 m
Maksimalna visina podizanja 3,5 m
Maksimalna dubina dohvata 2,5 m
Maksimalna masa dizanja 300 kg
Ugao zakretanja 180°
Masa 430 kg
Radni pritisak uljne pumpe 150-160 bar
Zapremina rezervoara 18 lit

 Glavni delovi i terminologija:

[1] Nosač,
[2] Stope,
[3] Stub,
[4] Hidraulični razvodnik,
[5] Prva ruka,
[6] Druga ruka,
[7] Radni element,

Za više informacija preuzmite uputstvo za rukovanje i održavanje sa detaljnom tehničkom specifikacijom proizvoda.

Roto sitnilica za obradu zemljišta – ROT 700
Roto sitnilica za obradu zemljišta – FS-500
Menu