Roto sitnilica za obradu zemljišta – FS-500

Rotaciona sitnilica FPM „DELJANIN ― je oruđe za obradu zemljišta sa aktivnim reznim alatima-motičicama sa horizontalnom osom obrtanja koja je prinudno pogonjena sa priključnog vratila traktora. To je oruđe nošenog…
Read More